İletişim

VESTA GRUP VİZYONUMUZ

NEDEN VESTA GRUP ?

Geçmişte şirketlerin tüm işlerini kendi bünyelerinde gerçekleştirmeleri güçlerinin göstergesiydi. Ancak bu eğilim günümüzde değişmiş durumdadır.

Kurum yöneticiler:

  • Kendileri için ikinci derecede gözüken destek birimleri için iş organizasyonu yapmak,
  • Bu kadroların eğitimlerini temin etmek ve güncelliğini sağlamak,
  • İdari işler ve özlük işlerini yürütmek,
  • Yeni yöntem ve teknolojileri, başka şirketlerin elde ettiği tecrübeleri takip etmek,
  • Denetimleri sürdürmek,
  • Sorumluluğu, riskleri ve benzeri birçok konuyu üstlenmek zorunda kalırlarsa verimlilikleri düşecektir